Featured

Välkommen till bloggen Vadstena utvecklas

En framgångsrik plats utmärker sig genom att den jobbar medvetet med sin utveckling, så att det finns något positivt att berätta om, och det gör Vadstena. Under förra året presenterade kommunen en offensiv satsning på nya bostäder och investeringar för att stärka platsens attraktivitet och locka nya invånare. I det sammanhanget startades också Vadstena Turism …

Continue reading Välkommen till bloggen Vadstena utvecklas

Plan för Vadstenas kulturmiljöer presenteras

Fredagen den 14 december presenterar Länsstyrelsen Östergötland och Vadstena kommun handlingsplanen som tagits fram inom EU-projektet Share Interreg Europe. Länsstyrelsen Östergötland deltar sedan 2017 i EU-projektet Share Interreg Europe och samverkar i detta med Vadstena kommun. En annan samarbetspartner är EU-projektet Green Pilgrimage, även det ett Interreg-projekt med Vadstenas omnejd som fokus. Den 14 december …

Continue reading Plan för Vadstenas kulturmiljöer presenteras

Markanvisning Södra Drottningmarken

Nu bjuder Vadstena kommun in till markanvisning för Södra Drottningmarken! Vadstena kommun har detaljplanerat den aktuella etappen, Södra Drottningmarken, under 2018. Planens syfte är att skapa en levande stadsdel genom att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och varierade hustyper. För närvarande pågår arbetet med utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt gator i området. …

Continue reading Markanvisning Södra Drottningmarken

Produktutveckling i samverkan

Under hösten har ett tiotal besöksnäringsaktörer kring Vadstena samlats för att arbeta med hållbar produktutveckling. Fokus har legat på produkter kopplat till pilgrimsvandrare längs pilgrimslederna och någon produkt planeras finnas på marknaden redan inför turismsäsongen 2019. Utbildningen arrangeras av Visit Östergötland med stöd av Tillväxtverket och Vadstena Turism & Näringsliv och är del av ett …

Continue reading Produktutveckling i samverkan

Nu lanseras Vadstenas platsvarumärke

Konkurrensen om invånare, företag och besökare blir allt påtagligare och därför finns ett behov av att marknadsföra Vadstena som plats. Sedan förra hösten har Vadstena Turism och Näringsliv AB arbetat fram ett platsvarumärke för att främja besöksnäring, inflyttning och näringsliv. – Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte. …

Continue reading Nu lanseras Vadstenas platsvarumärke

Vadstena Innovation Week

East Sweden Innovation Week är en årligen återkommande vecka, fylld av innovation, inspiration och nätverkande inom regionen. 5-11 november finns möjlighet att träffa några av Östergötlands ledande innovatörer och låt dig inspireras av landets vassaste och entreprenörer i det program som arrangeras på olika platser i Östergötland. Tillsammans bidrar vi till innovation, entreprenörskap och tillväxt. …

Continue reading Vadstena Innovation Week

Näringslivspolicy på agendan

Vadstenas näringsliv har en styrka i sin branschbredd, kreativa företagaranda och läget i Östergötland. Vadstena kommun vill ge bra förutsättningar för tillväxt, etableringar och bidra till ett gott företagsklimat och bjuder därför  tillsammans med sitt näringslivsbolag in till frukostmöte den 25 september på detta tema - näringslivspolicy och företagsklimat. Frukostmötet hålls på Vadstena Folkhögskola den 25 september kl. 07.30 …

Continue reading Näringslivspolicy på agendan

Vadstena inspirerar på Instagram

I våras smög vi igång Instagramkontot @vadstenainspirerar med syfte att dela bilder och intryck från vårt underbara Vadstena med intresserade följare. Kontot finns som vårt officiella Instagramkonto för platsmarknadsföring och turism med visning på www.vadstena.se/turism. Lagom till Vadstena konstrunda lånar vi nu ut detta konto till ett lokalt nätverk av konstnärer för att visa upp …

Continue reading Vadstena inspirerar på Instagram

Projekt för hållbar turismutveckling

Leader Folkungaland och Jordbruksverket har beviljat Vadstena Turism & Näringsliv projektmedel till ett Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling. Projektet riktar sig till företag och föreningar i Vadstena kommun som vill utveckla sin turismverksamhet och stärka sin internationella marknadsföring genom samarbete under ett gemensamt platsvarumärke. Inom projektet ryms både gemensamma, parallella och lokala aktiviteter som syftar till: • …

Continue reading Projekt för hållbar turismutveckling

Höstens möten med näringslivet

Under hösten arrangeras ett antal tillfällen för Vadstenas näringsliv att träffa varandra, näringslivsbolaget, kommunen och andra företagsstödjande organisationer. Det erbjuds också möjlighet att delta i ett antal utvecklingsprojekt som kommer att presenteras utförligare allt eftersom förutsättningarna blir klara. Några tillfällen att redan nu lägga in i kalendern: 24 aug arrangerar vi frukostmöte med en lokal politikerdebatt inför valet …

Continue reading Höstens möten med näringslivet

Evenemangssäsongen fortsätter

Årets sommar är måhända på sista versen men det är långt ifrån säsongen i Vadstena. Evenemangskalendern fortsätter att vara fulltecknad och erbjuder mycket att se fram emot när skola och arbete blir vardag igen, exempelvis: 25 augusti Borghamnsdagen - Östgöta Dals hembygdsdag, 26 augusti nycirkus i Hamnparken för hela familjen "Inget kalas utan knas", 1-2 september premiär för Vadstena …

Continue reading Evenemangssäsongen fortsätter