Välkommen till bloggen Vadstena utvecklas

En framgångsrik plats utmärker sig genom att den jobbar med sin utveckling, så att det finns något positivt att berätta om, och det gör Vadstena.

Under rubriken Växande Vadstena lanserade kommunen förra året en offensiv satsning på nya bostäder och investeringar för att stärka platsens attraktivitet och locka nya invånare. Man förstår också behovet av att börja där man står och söker därför fördjupat samarbete med både näringslivet och andra aktörer för att skapa utveckling och tillväxt.

I det sammanhanget är det ett nöje att som nystartat kommunalt bolag få ansvaret att arbeta med samverkan, näringslivsutveckling, destinationsutveckling och platsmarknadsföring. På denna sida kommer du att kunna följa Vadstena Turism & Näringslivs löpande arbete för Vadstenas utveckling och tillväxt.