Vadstena Forum 24-25 maj

Vadstena ForumEfter några års uppehåll har stiftelsen Vadstena Forum beslutat att återigen arrangera ett symposium och återetablera stiftelsen som en mötesplats för debatt kring samhällsbyggnadsfrågor i Vadstena.

2018 års symposium har rubriken ”En ny vision för landsbygden”, utifrån att ständig tillväxt överallt inte tycks vara en realistisk samhällsvision. Trots det brottas de platser som inte växer med politiska, organisatoriska men också idémässiga utmaningar. Framförallt på landsbygden har samhället under flera decennier präglats av kontinuerlig befolkningsminskning, konstaterar stiftelsen Vadstena Forum. Hur kan en positiv och inkluderande framtidsvision se ut där?

Stiftelsen strävar efter att få till det goda samtalet mellan utvalda nyckelaktörer inom samhällsbyggnadssfären utifrån en vetenskaplig grund. Stiftelsen har under många år tidigare samlat representanter för planeringssverige till ett flera dagar långt symposium, och Vadstena är glada att få välkomna det viktiga symposiet tillbaka.

Stiftelsen har sitt säte vid Linköpings universitet, är riksomspännande och har sedan starten 1986 även varit öppen för internationella kontakter. I styrelsen för stiftelsen sitter Docent Josefina Syssner som ordförande, samt universitetsarkitekt Karolina Ganhammar och Ola J.Hedin, samtliga verksamma vid Linköpings universitet.

Årets symposium i Vadstena 24-24 maj administreras av Vadstena Turism & Näringsliv AB via www.vadstenaforum.se

 

Kommentera