Nya bostäder byggs

Översikt

I Vadstena finns det nu ett antal platser där det inom kort kommer att byggas bostäder i olika former. En del projekt är i detaljplanefasen medan andra är under uppbyggnad. Det märks tydligt att Vadstena kommun gör som man sagt och prioriterar nybyggnation.

Vad som faktiskt byggs på de olika tomterna är det marknaden som avgör via de husbyggare som står för investeringen, vilket resulterar i både parhus, radhus, lägenheter och villor i olika lägen. I Vadstena, liksom på många andra orter, finns det ett stort behov av att få igång flyttkedjan. Äldre behöver ökad bekvämlighet, ungdomar vill komma hemifrån och blivande barnfamiljer önskar större ytor. Kommunens planarbete och pågående projekt finns att följa på kommunens hemsida.

Även Vadstena kommun är lyhörda för marknadens behov när man ger sitt eget bostadsbolag VFAB uppdraget att bygga ett eventuellt trygghetsboende. En intresseanmälan förbereds som kommer att ligga till grund för val av bostadstyp.