Nyföretagandet starkt i Vadstena

Enligt Nyföretagarbarometern 2017 publicerad nu i mars 2018 är nyföretagandet fortsatt starkt i Vadstena kommun.

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket, och presenterar regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige samt antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Under 2017 minskade nyföretagandet i landet som helhet med 1 procent. Totalt registrerades 68 113 nya företag på Bolagsverket under året. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen även om antalet minskade med 2,4 procent under 2017.

I Vadstena kommun däremot ökade nyföretagandet 2017 vilket ger oss en 80:e placering i rankingen över Sveriges kommuner. Totalt handlar det om 43 nya företag vilket motsvarar 5,80 företag per 1000 invånare. Hela listan finns på Nyföretagarcentrums hemsida.

Vadstena kommun är en av Sveriges kommuner som delfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet och därmed kan erbjuda Nyföretagarcentrums tjänster på hemmaplan i form av rådgivning, mentorer och seminarier.

Säkert är det också Vadstenabornas och medias positiva attityd till företagande som påverkar nyföretagandet. Positiva attityder uppskattas särskilt av befintliga företagare som bidragande till ett gott företagsklimat enligt Svensk Näringslivs årliga enkät.

Kommentera