Turismen i gästnätter

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Alla som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige är med i undersökningen. Det innefattar samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst 5 rum eller 9 bäddar samt alla stugbyar med minst 5 stugor eller 20 bäddar.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Det slutliga helårsresultatet publiceras i april påföljande år.

Enligt de preliminära siffrorna publicerade i februari hade Vadstena 113 696 kommersiella gästnätter år 2017. En ökning med +9,9% i jämförelse med året innan. Sverige som helhet ökade med +2% och Östergötland minskade med -2%. Kategorin kommersiellt förmedlade stugor och lägenheter redovisas enbart på regional och nationell nivå.

Läs mer: https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2018-02-07-gastnatterna-okade-2017.html

Kommentera