East Sweden Business Region

Vadstena Turism & Näringsliv AB är en av de företagsstödjande organisationer som arbetar med lokal tillväxt i Östergötland och som två gånger om året samlas i det regionala nätverket East Sweden Business Region (ESBR) för gemensam konferens med utbyte av erfarenheter och kontaktuppgifter.

Det som idag är nätverket East Sweden Business Region har kommit ur ett identifierat behov att få till ett mer samlat arbete kring näringslivsutveckling i Östergötland. Syftet med nätverket är att skapa en gemensam regional plattform för samverkan mellan aktörer i det företagsfrämjande systemet. Syftet är även att tydliggöra och underlätta för den som söker stöd och hjälp från det samhällsfinansierade tillväxtsystemet, där en aktör i nätverket ska veta tillräckligt för att lotsa vidare till en annan.

Arbetet med att bygga upp plattformen ESBR har pågått under många år i samarbete mellan kommuner, organisationer i det företagsfrämjande systemet och Region Östergötland: Deltagande organisationer i East Sweden Business Region

Tillsammans med de lokala näringslivskontoren erbjuds sammantaget ett brett utbud av företagsstödjande tjänster och tillväxtstimulerande utvecklingsinsatser för dig som lokal företagare att ta del av.
Vill du veta mer om nätverket eller om att starta, driva och utveckla företag inom East Sweden Business Region? Kontaktuppgifter ESBR.

Kommentera