Vi utvecklar besöksmålet Östergötland

Kommunerna i Östergötland samverkar med region Östergötland och besöksnäringen för att utveckla besöksmålet Östergötland och skapa regional tillväxt.

Sedan ett par år tillbaks arbetar man i Östergötland efter en gemensam besöksnäringsstrategi utifrån övertygelsen om att långsiktig framgång skapar vi tillsammans. Inom detta utvecklingsinitiativ ryms olika processer, projekt och nätverk. En gång per år bjuder Visit Östergötland in till regional Besöksnäringsdag. Syftet är att följa upp arbetet med den regionala strategin, men också bidra med kompetensutveckling och mötesplats för regionens aktörer.

Läs mer om detta på Visit Östergötlands hemsida

En viktig insikt är den om att vi skilda aktörer alla är viktiga, men spelar olika roller i systemet. Visit Östergötland är processägaren samt erbjuder utbildningsinsatser medan det är näringslivet som äger och utvecklar produkterna. Däremellan finns kommunerna ofta som möjliggörare och samverkanspart.

Väldigt ofta är det ett delat ansvar för olika frågor i ett utvecklingsarbete, och därmed finns det en risk att det i praktiken blir ingen som känner sig utpekad. Utom vi i Vadstena Turism & Näringsliv AB. Vi har just ansvaret för att se till att de frågor som är allas får en ägare, att kunskap och information förmedlas dit den gör nytta och att systemets delar kuggar i varandra.

Ta del av bolagets preliminära verksamhetsplan

Kommentera