Läge för etablering

Vadstena ligger i en tillväxtregion. I vår närhet planeras stora utvecklingsinsatser som även kommer påverka Vadstenas attraktivitet som etableringsort.

Vadstena kommun tillhandahåller på sin hemsida en plattform för att underlätta förmedlingen av lediga objekt – Objektvision.

I dagsläget finns där enskilda fastigheter med bra läge för olika typer av verksamheter samt en ledig industritomt.

För mer långsiktiga markförfrågningar hänvisas till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Om det gäller mark för bostäder erbjuds möjlighet att ligga med på en särskild byggherrelista för löpande information.

Kommentera