Urstark arbetsmarknad

Sök jobb nu och påbörja din rekrytering så tidigt som möjligt, är Arbetsförmedlingens budskap på Vadstena mässan i helgen.

I höstas när Arbetsförmedlingen gjorde sin prognos, vars grund är intervjuer med arbetsgivare, framkom det att arbetsgivarna i Östergötland var de mest optimistiska i hela landet. Östergötland har under de senaste åren haft en stadig ökning av antal sysselsatta varje år och påvisar samma tillväxttakt som Stockholm, Göteborg och Malmö. För 2018 beräknas det skaps 3 400 jobb i Östergötland ytterligare. Den östgötska arbetsmarknaden är minst sagt het just nu.

Den västra delen av Östergötland är inget undantag, med stora rekryteringsbehov både inom vård, omsorg och skola men även inom bland annat bygg, restaurang och tillverkningsindustrin. I skrivandets stund finns det 28 annonser med totalt 168 lediga platser i Vadstena kommun och då är det inte alla arbeten annonseras på Arbetsförmedlingens platsbank. Ser vi på tillgången på arbetskraft så var 209 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i mars som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd boende i Vadstena kommun, cirka hälften av dessa var utrikesfödda. Detta motsvarar en arbetslöshet på 6,5 % vilket är lägre än både länet och riket.

Vilka budskap vill Arbetsförmedlingen förmedla på mässan?

Främst två, menar Ellinor Törnqvist som arbetar i arbetsgivarservice på Arbetsförmedlingen. Till arbetssökande vill vi vara tydliga, det är nu ni måste söka jobb. Just nu råder stor brist inom väldigt många yrken, även på gymnasienivå. Så trots att du inte har den utbildning som arbetsgivaren efterfrågar i annonsen så kanske du har andra kompetenser och ett intresse för jobbet som kan räcka långt. Så ta chansen, sök jobbet och visa ditt intresse för arbetsgivarna. Låt sedan arbetsgivaren avgöra om du kan vara rätt person för jobbet. På mässan kommer vi visa lediga jobb men också prata om de olika branschernas behov. Funderar du på att utbilda dig så kom gärna förbi vår monter så berättar vi om vilka branscher som har stora behov och vilka bristyrken som finns.

Det andra budskapet riktar sig till arbetsgivarna, fortsätter Elizabeth Olivares företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen. Påbörja rekryteringen tidigt och se kompetensförsörjning i ett längre perspektiv. Tidigare kunde du som arbetsgivare börja rekryteringsprocessen när behov var ett faktum. Nu är det inte säkert att du lyckas rekrytera då eller är tvungen att sänka kraven i din kravprofil. Tack vare inflödet på arbetsmarknaden av utrikesfödda har vi inte en arbetskraftsbrist utan mer kompetensbrist. Den tillgängliga arbetskraften har inte alltid den kompetens som eftertraktas av dig som arbetsgivare. Ju tidigare du ser rekryteringsbehovet desto större chans har du att lyckas i rekryteringen. På mässan kommer vi att visa hur arbetsgivarna kan samarbeta med Arbetsförmedlingen men även den kommunala vuxenutbildningen för att möta kompetensförsörjningsbehoven på lite längre sikt.

Hur kan man se kompetensförsörjningen på längre sikt?

Att rekrytera till exempel svetsare, industripersonal med erfarenhet eller kock är i dagsläget mycket svårt. Som arbetsgivare får man då göra ett val, antingen så försöker jag rekrytera genom att vara en mer attraktiv arbetsgivare, kan vara förmåner, höja löner eller erbjuda utvecklingsmöjligheter. Eller så inser jag att jag måste vara beredd att istället hitta rätt personer för att sedan ge dessa kandidater möjlighet till utbildning innan de går i arbete. Arbetsförmedlingen och kommunen arbetar tillsammans med att skapa lokala jobbspår för arbetsgivare med rekryteringsbehov. Då får arbetsgivaren träffa kandidater som är intresserade utav att arbeta hos dem, intervjua dem och sedan bestämma sig för vilka kandidater som skulle kunna vara aktuella. Tillsammans med kandidaten och arbetsgivaren läggs en individuell plan som kan innehålla praktik, svenska studier, arbetsmarknadsutbildning, kommunalvuxenutbildning och till sist ett eventuellt anställningsstöd.

I slutändan får arbetsgivaren en utbildad individ som du tror på och är redo att börja arbete. Men det kräver också en investering av arbetsgivaren i tid och introduktion men ibland även att utmana sina egna krav, t ex hur mycket svenska som kandidaten måste kunna för att få komma in på arbetsplatsen. Men vi har många exempel på hur bra det kan bli om vi gör det tillsammans, menar Magnus Jonsson som arbetar med lokala jobbspår i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Vadstena kommun. I dagsläget har 19 lokala jobbspår med arbetsgivare inom vitt skilda branscher såsom industri, restaurang, gröna näringar mm. Tag chansen och kom fram och prata med oss på mässan, flikar Elizabeth in, så berättar vi mer.

Arbetsförmedlingens arbetsgivarservice träffar du på VadstenaMässan 4-5 maj och annars så når du dem på 0771-51 51 55

 

 

Kommentera