Vadstena växer

Samhällsbyggnadsförvaltningens illustration över årets större projekt imponerar.
Här ryms både ny förskola, skola, bostäder, trygghetsboende, företagsetableringar, ny tomtmark, ombyggd genomfart, arkitekttävling om Rådhustorget och förberedelse för nytt servicehus vid hamnen. Vadstena utvecklas.

Utvecklingsprojekt

Vill du veta mer? Kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning tel. 0143-150 00.

Kommentera