Vadstena-Östergötland-Sverige-Världen

I helgen har Vadstena och Östergötland marknadsförts på Sverigedagarna i Stockholm. Sverigedagarna är en årlig utomhusmässa på Djurgården med ett brett innehåll och många besökare. I området för destinationer fanns Visit Östergötlands tält och där marknadsfördes regionens profilbärare och styrkor.

I enlighet med Östergötlands besöksnäringsstrategi marknadsför vi Vadstena tillsammans med övriga aktörer i Östergötland. Kriterierna för medverkan i de regionala marknadsföringsaktiviteterna är satta utifrån en modell som kallas Östergötland-Sverige-Världen.

Mer om denna finns att läsa på https://www.visitostergotland.se/for-branschen/.

Där hittar du besöksnäringsstrategin i sin helhet, information om hur du skapar ett konto i Basetool och därmed syns på visitostergotland.se, vilka utvecklings­ och utbildningsinsatser som erbjuds, samt kontaktuppgifter till personalen på Visit Östergötland.

Efter sommaren kommer vi tillsammans med Visit Östergötland att bjuda in till ett antal lokala utvecklingsträffar i Vadstena för dig som vill ta större del av det regionala erbjudandet.

Kommentera