Östgötaleden anläggs i kommunen

1 min

Östgötaleden är ett nät av vandringsleder i Östergötland, sammanlagt 120 mil som ger besökaren en varierad natur- och kulturupplevelse. Fram tills nu har Vadstena kommun saknats på Östgötaledens karta, men det vill Vadstena Turism & Näringsliv och Vadstena kommun nu ändra på och startar upp ett etableringsprojekt.

Den 19 juni kl. 18.00 bjuder Vadstena Turism & Näringsliv och Vadstena kommun in till ett uppstartsmöte i Östgöta-Dals hembygdsgård i Borghamn för intressenter utmed den tänkta leden, för att tillsammans diskutera förutsättningar, möjliga vägval, anläggningsarbete och drift.

Tillsammans med övriga kommuner i Östergötland vill Vadstena stärka den lokala och regionala infrastrukturen samt tillgången till och marknadsföringen av Östergötlands natur. En sammanhållen led av god standard ger möjlighet till både ökat friluftsliv för medborgarna och nya turismprodukter för näringslivet.

I Vadstena har dessutom vandring en särställning med pilgrimstraditionen och Vadstena som pilgrimsmål har lockat vandrare från när och fjärran i hundratals år. Pilgrimscentrum med sina tusentals besökare sätter Vadstena på den internationella pilgrimsrörelsens karta.

Tanken är att nya Östgötaleden i Vadstena kommun i möjligaste mån ska samordnas med Pilgrimsleden och knyta an till befintlig Östgötaled på Omberg, i Motala och i Skänninge/Mjölby men också Klosterleden, Birgittaleden och Katarinaleden i samråd med Pilgrimscentrum.

Regional projektledare för Östgötaleden är Britt-Louise Nilsson på region Östergötland som finns med som ett stöd under anläggningsarbetet, med projektmedel, riktlinjer och erfarenhet från arbetet på andra håll i regionen.

Anmälan till träffen sker till jessica.hallros@vadstena.se , 0143-153 30