Morgondagens arbetskraft och företagare

Examenstider påminner oss om att skolan en dag tar slut och att arbetslivet tar vid. Valmöjligheterna är många, både vad gäller utbildningar och yrken. Genom praktik och samverkan med skolan har vi stora möjligheter att hjälpa de studerande i sitt val. Det ger oss också en möjlighet att skapa en relation med morgondagens arbetskraft och framförallt, berika vår verksamhet med ny kunskap och nya perspektiv.

Själva avtackade vi precis en LiA praktikant från Yrkeshögskolan som varit hos oss på kommunen i tio veckor. I höst blir återigen prao obligatoriskt i grundskolan och i veckan kunde vi läsa i dagspressen om flera ungdomar som valt att driva UF-företag som sommarentreprenörer, med vuxna företagare som mentorer. Många möjligheter till givande möten.

I Vadstenas närhet finns skolor på flera olika nivåer och med olika inriktningar. På Linköpings universitet är det viktigt att utbildningen har en nära koppling till professionen. Därför genomförs många projektkurser som skarpa uppdrag med direkt koppling till näringsliv och samhälle.

Genom Studentuppdrag.se kan vi ta del av kunskap från Linköpings universitet och få nya insikter som utvecklar verksamheten. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och vi knyter tidig kontakt med framtida medarbetare som vi välkomnar till Vadstena.

Nu och löpande finns flera spännande områden öppna för uppdrag >>

Kommentera