Landsbygdsutveckling med Leaderstöd

Leader är en arbetsmetod för projekt på landsbygden inom EU. Leadermetoden avser att möjliggöra för föreningar och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling i projektform tillsammans med den offentliga sektorn. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden.

Vadstena kommun tillhör två Leaderområden, Leader Folkungaland och Leader Vättern.
Leader Folkungaland brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar för ”det goda livet” på landet och göra det tillgängligt för alla.
Leader Vättern arbetar för utvecklingen av Vätternbygden och fisket i Vättern, för ökad attraktivitet, ökat antal arbetstillfällen och ökad livskvalité.
Har du en projektidé som passar in i beskrivningen?

Välkommen då till informationsmöte på Rödtornet i Vadstena, torsdag 13 september kl. 18.00. Då finns båda Leaderkontoren på plats för att berätta hur man söker ekonomiskt stöd från Leader, med lokala projekt som exempel.

Anmälan till informationsmötet:

Kommentera