Höstens möten med näringslivet

Panorama1500

Under hösten arrangeras ett antal tillfällen för Vadstenas näringsliv att träffa varandra, näringslivsbolaget, kommunen och andra företagsstödjande organisationer.
Det erbjuds också möjlighet att delta i ett antal utvecklingsprojekt som kommer att presenteras utförligare allt eftersom förutsättningarna blir klara.
Några tillfällen att redan nu lägga in i kalendern:

24 aug arrangerar vi frukostmöte med en lokal politikerdebatt inför valet i samarbete med Företagarna och MVT. Företagare erbjuds mingel med kaffe före allmänheten släpps in.

4 september branschråd för industri och tillverkning samt uppstart för Kickstart Digitalisering med studiebesök på lokalt företag.

10 september bli det branschråd för besöksnäringen med sammanfattning av säsongen och uppstart för gemensam planering inför nästa säsong.

13 september erbjuds information om Leader Vättern och Leader Folkungaland samt pågående lokala leaderprojekt.

19 september arrangeras uppföljningsmöte för alla som deltagit i platsvarumärkesprocessen.

25 september bjuder vi in till frukostmöte för lokala företag och kommunen på temat näringslivspolicy och företagsklimat.

25 september presenterar Arbetsförmedlingen vårens prognos.

9 oktober arrangeras kvällsmöte med handlare i Vadstena centrum på temat framtida möjligheter.

9 oktober arrangeras också regional kunskapsdag för besöksnäringen tillika uppstart för lokal utbildning för turismföretag inom hållbar produktutveckling – 12/10, 23/10, 12/11, 27/11.

Under oktober återkommer vi med informationsmöten om det nya platsvarumärket och utbildningstillfällen i marknadsföring inom ramen för våra lokala och regionala projekt.

East Sweden Innovation Week arrangeras under vecka 45. Veckan inleds med lokala presentationer, på torsdagen arrangeras en regional Innovation Day i Linköping och på fredagsförmiddagen blir temat offentlig upphandling tillsammans med Svensk Näringsliv och upphandlingsenheten i Motala.

Under november arrangerar Nyföretagarcentrum seminarier inom Steget till Eget. Utöver kostnadsfri individuell rådgivning erbjuds utbildningskvällar i marknadsföring, ekonomi, juridik, funktionell IT och övriga uppstartsfrågor.

23 november bjuder vi igen in till frukostmöte för lokala företag med inbjuden gästtalare från LiU – professor Lars Witell på temat e-handel och andra ekonomiska utvecklingstendenser i samarbete med LiU Relation.

Med reservation för ändringar.

För mer information och anmälan kontakta Vadstena Turism & Näringsliv AB.
Kalendern på www.vadstenautvecklas.se uppdateras löpande.

Kommentera