Näringslivspolicy på agendan

Vadstenas näringsliv har en styrka i sin branschbredd, kreativa företagaranda och läget i Östergötland.
Vadstena kommun vill ge bra förutsättningar för tillväxt, etableringar och bidra till ett gott företagsklimat och bjuder därför  tillsammans med sitt näringslivsbolag in till frukostmöte den 25 september på detta tema – näringslivspolicy och företagsklimat.

Frukostmötet hålls på Vadstena Folkhögskola den 25 september kl. 07.30 – 09.00.
Anmälan sker via enkäten nedan eller med ett mail till oss senast 23/9, se här >>

Som inledning till dialogen har vi låtit sammanställa de aktiviteter som bedrivs idag och ber nu dig som företagare att rangordna och ha synpunkter på dessa via en enkät.

Klicka här för att besvara enkäten!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar kommuner generellt att:
#Säkerställa och professionalisera kommunens basservice till näringslivet
#Erbjuda rådgivning till nyföretagande
#Stimulera entreprenörskap, ungt företagande och tidig kontakt mellan skola och #Stärka utvecklingen av befintliga företag
#Utveckla miljöer för innovation och företagsutveckling
#Utveckla tydliga och samordnade erbjudanden/information
#Underlätta/stärka samarbetet mellan lärosäten och företag i regionen
#Underlätta dialogen och förbättra attityden mellan näringsliv och kommun

Hur arbetar vi idag med dessa frågor i Vadstena kommun?

De 91 företag som besvarat Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet ger det lokala företagsklimatet det sammanfattande omdömet godkänt, men vi vill vara bättre än så. Bland annat efterfrågas stärkt service, dialog och mer information. Vår ambition är att med en näringslivspolicy framarbetad i samverkan ta ett steg i denna riktning.

Tack på förhand för din medverkan!

Kommentera