Produktutveckling i samverkan

Under hösten har ett tiotal besöksnäringsaktörer kring Vadstena samlats för att arbeta med hållbar produktutveckling. Fokus har legat på produkter kopplat till pilgrimsvandrare längs pilgrimslederna och någon produkt planeras finnas på marknaden redan inför turismsäsongen 2019. Utbildningen arrangeras av Visit Östergötland med stöd av Tillväxtverket och Vadstena Turism & Näringsliv och är del av ett …

Continue reading Produktutveckling i samverkan