Vadstena Utvecklas

root

Grönt pumphus vid vattnet med snö

Marknadsföring turism 2019

En Turistbroschyr, Besökskartan och Vadstenasidan på Östergötlands digitala turismportal inklusive evenemangskalender – www.vadstena.se/turism För att annonsera i broschyren och kartan kontaktar man Östgötamedias annonssäljare: Monika.TylkowskiGustavsson@ostgotamedia.se; tel, 0752-456226 eller CarolinLinda.Syvinki@ostgotamedia.se tel: 011-200139 För att synas på turismportalen lägger den lokala turismaktören själv in sin information i verktyget Basetool. Mer om hur man gör finns att läsa på visitostergotland.se Läs mer …

Marknadsföring turism 2019 Läs mer »

Vadstenas gamla stationshus

Fritids- och friluftsplan på remiss

Vadstena kommun har ett rikt fritidsliv och har som ambition att alla, men framför allt barn och unga, ska ges möjlighet att ta del av kommunens fritids- och friluftsaktiviteter. Målet med planen är att stärka kommunens arbete med fritid och friluftsliv, samt att ge förutsättningar för långsiktig utveckling inom området. I kommunen finns ett stort antal …

Fritids- och friluftsplan på remiss Läs mer »

En röd grind framför en grönskande allé

Plan för Vadstenas kulturmiljöer presenteras

Länsstyrelsen Östergötland deltar sedan 2017 i EU-projektet Share Interreg Europe och samverkar i detta med Vadstena kommun. En annan samarbetspartner är EU-projektet Green Pilgrimage, även det ett Interreg-projekt med Vadstenas omnejd som fokus.Den 14 december arrangerar Green Pilgrimage ett seminarium under namnet Den medeltida pilgrimen. I samband med detta kommer Länsstyrelsen tillsammans med Vadstena kommun …

Plan för Vadstenas kulturmiljöer presenteras Läs mer »

Vy över ett soligt område vid Tåkern.

Markanvisning Södra Drottningmarken

Vadstena kommun har detaljplanerat den aktuella etappen, Södra Drottningmarken, under 2018. Planens syfte är att skapa en levande stadsdel genom att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och varierade hustyper. För närvarande pågår arbetet med utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt gator i området. Tomtmarken är planerad att vara färdigställd till juni 2019 och …

Markanvisning Södra Drottningmarken Läs mer »

Ingång till borggården på Vadstena slott

Bästa skolkommun 2018

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Vadstena kommun tillhör landets bästa kommuner när det kommer till resurstilldelningen, lärartätheten och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år. Jämfört med året innan har Vadstena förbättrat sin rankning på bland annat andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och sjukfrånvaron, medan …

Bästa skolkommun 2018 Läs mer »

Taket i Vadstena Klosterkyrka

Produktutveckling i samverkan

Utbildningen arrangeras av Visit Östergötland med stöd av Tillväxtverket och Vadstena Turism & Näringsliv och är del av ett större projekt. Läs mer om detta här >> Syftet är att förbättra befintligt utbud och utveckla nya produkter för att få fler besökare till Östergötland, som stannar längre och dessutom spenderar mer pengar väl på plats. …

Produktutveckling i samverkan Läs mer »

Skitiga kängor framför blomsterarrangemang på grusgård.

Nu lanseras Vadstenas platsvarumärke

Alla platser har ett varumärke oavsett om man är medveten om det eller inte. Varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats. Nu har vi i Vadstena definierat essensen i vårt varumärke, dvs den identitet som vi vill att vårt Vadstena ska ha, säger Jessica Hallros, vd för Vadstena …

Nu lanseras Vadstenas platsvarumärke Läs mer »

Inloppet vid Vadstenas hamn med slottet i förgrunden

Vadstena Innovation Week

Måndag 5 november kl. 14.00 – 16.00 på Rödtornet, Vadstena Workshop i problemlösning med Fox form&funktion, projektledare Suzanne Möller och UX-designer Gustav Scherrer.  Vi visar hur man löser problem, utvecklar och förbättrar produkter och tjänster med designprocessen – en etablerad metod som har använts framgångsrikt i västra Östergötland, i UNGATIO tillsammans med gymnasieelever sedan 2010. …

Vadstena Innovation Week Läs mer »

Bro i skog som leder ut till fält.

Vadstena inspirerar på Instagram

Kontot finns som vårt officiella Instagramkonto för platsmarknadsföring och turism med visning på www.vadstena.se/turism. Lagom till Vadstena konstrunda lånar vi nu ut detta konto till ett lokalt nätverk av konstnärer för att visa upp dessa kreativa individers bild av Vadstena – detta underbara Vadstena med omnejd som inspirerar till så mycket intressanta konstverk och skapelser.På …

Vadstena inspirerar på Instagram Läs mer »

En röd grind framför en grönskande allé

Projekt för hållbar turismutveckling

Inom projektet ryms både gemensamma, parallella och lokala aktiviteter som syftar till: Ökad kunskap och kompetens om hållbar turism hos berörda parter genom utbyte av god praxis Utveckla nätverkspartners turistiska potential genom att skapa paketerade turismprodukter Främja marknadsföringen av nätverkspartners turismprodukter på den lokala och internationella marknaden Skapa ett inom projektet gemensamt system och en …

Projekt för hållbar turismutveckling Läs mer »

Translate »