Kalender

24 aug arrangerar vi frukostmöte med en lokal politikerdebatt inför valet i samarbete med Företagarna och MVT. Företagare erbjuds mingel med kaffe före allmänheten släpps in.

4 september branschråd för industri och tillverkning samt uppstart för Kickstart Digitalisering med studiebesök på lokalt företag.

10 september bli det branschråd för besöksnäringen med sammanfattning av säsongen och uppstart för gemensamma insatser och turistinformationen inför nästa säsong.

13 september erbjuds information om Leader Vättern och Leader Folkungaland samt pågående lokala leaderprojekt.

19 september arrangeras möte med handlare i Vadstena centrum på temat framtida möjligheter.

25 september bjuder vi in till frukostmöte för lokala företag och kommunen på temat näringslivspolicy och företagsklimat.

25 september presenterar Arbetsförmedlingen vårens prognos.

9 oktober arrangeras regional kunskapsdag för besöksnäringen tillika uppstart för lokal utbildning för turismföretag inom hållbar produktutveckling – 12/10, 23/10, 12/11, 27/11.

Under oktober återkommer vi med informationsmöten om det nya platsvarumärket och utbildningstillfällen i marknadsföring inom ramen för våra lokala och regionala projekt.

East Sweden Innovation Week arrangeras under vecka 45. Veckan inleds med lokala presentationer, på torsdagen arrangeras en regional Innovation Day i Linköping och på fredagsförmiddagen blir temat offentlig upphandling tillsammans med Svensk Näringsliv och upphandlingsenheten i Motala.

Under november arrangerar Nyföretagarcentrum seminarier inom Steget till Eget. Utöver kostnadsfri individuell rådgivning erbjuds utbildningskvällar i marknadsföring, ekonomi, juridik, funktionell IT och övriga uppstartsfrågor.

23 november bjuder vi igen in till frukostmöte för lokala företag med inbjuden gästtalare från LiU – professor Lars Witell på temat e-handel och andra ekonomiska utvecklingstendenser i samarbete med LiU Relation.

……………………………………………………

Arkiv våren 2018:

2 och 12 februari arrangerar vi dialogmöten med Vadstena kommun för de större lokala industriföretagen.

Första onsdagen varje månad arrangerar vi möten för samordning av den lokala handelns aktiviteter.

28 februari arrangerar vi i samverkan med Visit Östergötland, Tillväxtverket och Statens Fastighetsverk en utvecklingsdag för den lokala besöksnäringen.

7 mars bjuder vi tillsammans med andra östgötar in till Östgötamorgon i Stockholm.

23 mars bjuder Visit Östergötland in till den regionala Besöksnäringsdagen i Linköping.

24 april är det branschråd för företag inom tillverkning och industri.

4-5 maj har vi nöjet att bjuda in till VadstenaMässan på slottet i samarbete med Visit Vadstena.

9 maj erbjuder vi Facebook-utbildning för besöksnäring och handel.

15 maj är det dags för den lokala besöksnäringen att träffas och prata ihop sig inför högsäsongen.

16 maj bjuder vi tillsammans med andra östgötar in till Östgötamingel i Stockholm.

23 maj information om GDPR – Har du koll?

24-25 maj arrangeras anrika Vadstena Forum i Vadstena av dess stiftelse, och vi bistår med administrationen.

25-27 maj marknadsför vi Vadstena tillsammans med Visit Östergötland under Sverigedagarna på Djurgården i Stockholm.

Nyföretagcentrum erbjuder fem utbildningstillfällen i Vadstena under maj och juni i föreläsningsserien ”Steget till Eget”.

29 maj  kommer Svenskt Näringsliv för att presentera deras rapport om det lokala företagsklimatet.

30 maj Green Pilgrimage ConferenceInterreg Europe projekt

19 juni kl. 18.00 bjuder vi in till uppstartsmöte i Borghamn för anläggning av Östgötaleden i Vadstena kommun.