Kalender

Här presenteras tillfällen för Vadstenas näringsliv att träffa varandra, näringslivsbolaget, kommunen och andra företagsstödjande organisationer.

23 november bjuder vi in till frukostmöte för lokala företag med inbjuden gästtalare från LiU – professor Lars Witell på temat e-handel och andra ekonomiska utvecklingstendenser i samarbete med LiU Relation.

14 december – presentation av SHARE projektets plan för Vadstenas kulturmiljöer

Save the Date 2019:

25-30 mars Earth Week

26-28 april Konstmässa

10-11 maj VadstenaMässan

4-10 nov East Sweden Innovation Week

Arkiv hösten 2018:

24 aug arrangerar vi frukostmöte med en lokal politikerdebatt inför valet i samarbete med Företagarna och MVT. Företagare erbjuds mingel med kaffe före allmänheten släpps in.

4 september kl.14 branschråd för industri och tillverkning samt uppstart för Kickstart Digitalisering med studiebesök på lokalt företag.

10 september kl.15 bli det branschråd för besöksnäringen med sammanfattning av säsongen och uppstart för gemensam planering inför nästa säsong.

13 september kl.18 erbjuds information om Leader Vättern och Leader Folkungaland samt pågående lokala leaderprojekt.

25 september bjuder vi in till frukostmöte för lokala företag och kommunen på temat näringslivspolicy och företagsklimat.

25 september kl.15 presenterar Arbetsförmedlingen vårens prognos.

27 september kl. 18 möte för nätverket Vadstenas Trädgårdar.

9 oktober arrangeras möte med handlare i Vadstena centrum på temat framtida möjligheter.

Utbildning inom hållbar produktutveckling för turismföretag – 12/10, 23/10, 12/11, 27/11.

16-17 oktober hålls ESBR-konferens för regionens företagsfrämjande organisationer.

Under oktober återkommer vi med ytterligare informationsmöten om det nya platsvarumärket och utbildningstillfällen i marknadsföring inom ramen för våra lokala och regionala projekt.

5-11 november – East Sweden Innovation Week arrangeras under vecka 45.
Veckan inleds med lokala presentationer, på torsdagen arrangeras en regional Innovation Day i Linköping och på fredagsförmiddagen blir temat offentlig upphandling tillsammans med Svensk Näringsliv och upphandlingsenheten i Motala.

5 november arrangerar Nyföretagarcentrum Västra Östergötland seminariet Steget till Eget 1 i Vadstena.

23 november bjuder vi igen in till frukostmöte för lokala företag med inbjuden gästtalare från LiU – professor Lars Witell på temat e-handel och andra ekonomiska utvecklingstendenser i samarbete med LiU Relation.

Med reservation för ändringar.

För mer information och anmälan kontakta Vadstena Turism & Näringsliv AB.
Kalendern på www.vadstenautvecklas.se uppdateras löpande.

……………………………………………………

Arkiv våren 2018:

2 och 12 februari arrangerar vi dialogmöten med Vadstena kommun för de större lokala industriföretagen.

Första onsdagen varje månad arrangerar vi möten för samordning av den lokala handelns aktiviteter.

28 februari arrangerar vi i samverkan med Visit Östergötland, Tillväxtverket och Statens Fastighetsverk en utvecklingsdag för den lokala besöksnäringen.

7 mars bjuder vi tillsammans med andra östgötar in till Östgötamorgon i Stockholm.

23 mars bjuder Visit Östergötland in till den regionala Besöksnäringsdagen i Linköping.

24 april är det branschråd för företag inom tillverkning och industri.

4-5 maj har vi nöjet att bjuda in till VadstenaMässan på slottet i samarbete med Visit Vadstena.

9 maj erbjuder vi Facebook-utbildning för besöksnäring och handel.

15 maj är det dags för den lokala besöksnäringen att träffas och prata ihop sig inför högsäsongen.

16 maj bjuder vi tillsammans med andra östgötar in till Östgötamingel i Stockholm.

23 maj information om GDPR – Har du koll?

24-25 maj arrangeras anrika Vadstena Forum i Vadstena av dess stiftelse, och vi bistår med administrationen.

25-27 maj marknadsför vi Vadstena tillsammans med Visit Östergötland under Sverigedagarna på Djurgården i Stockholm.

Nyföretagcentrum erbjuder fem utbildningstillfällen i Vadstena under maj och juni i föreläsningsserien ”Steget till Eget”.

29 maj  kommer Svenskt Näringsliv för att presentera deras rapport om det lokala företagsklimatet.

30 maj Green Pilgrimage ConferenceInterreg Europe projekt

19 juni kl. 18.00 bjuder vi in till uppstartsmöte i Borghamn för anläggning av Östgötaleden i Vadstena kommun.