Hem / Kalender

Kalender

Här presenteras tillfällen för Vadstenas näringsliv att träffa varandra, kommunen och olika företagsstödjande organisationer. Programmet uppdateras löpande.
Kontakta Vadstenas Turism & Näringsliv AB för mer information.

Q1

30/1

Inspirationskväll tema handel med Svenska Stadskärnor

5/3

Projektträff HPU hållbar produktutvecklingen med besöksnäringen

25-30/3

Earth Week med program på temat hållbarhet

28/3

Workshop - Hållbar turism?

27/3

Inspirationsföreläsning om Cirkulär ekonomi

29/3

Föredrag med regionen om Agenda 2030

Q2

3/4

Besöksnäringsträff inför säsongen

25/4

Arbetsförmedlingen inbjuder till föredrag om kompetensförsörjning i april

26-28/4

Vadstena Konstmässa

10-11/5

VadstenaMässan med After mässa

15/5

Utbildning av InfoPoints

18-19/5

Vadstenas Öppna Trädgårdar

Uppföljning Centrumsamverkan

6, 13, 20, 27/5, 3/6

Nyföretagarcentrums Steget till Eget

Frukostmöte för företag

Q3

Centrumsamverkan / Sommarevenemangen i centrum

Besöksnäringsträff efter säsongen

Frukostmöte för företag med politikerpanel

7-8/9

Östgötadagarna / samverkan besöksnäring på landsbygden

Industriråd

Uppstartsmöte Östgötaleden etapp 2

Q4

Innovation Week med flera programpunkter

Nyföretagarcentrums Steget till Eget seminarieserie

Frukostmöte för företag

Centrumsamverkan / Julevenemangen i centrum

Arrangörsträff evenemang 2020

Hållbar produktutveckling Leaderprojektet