Om Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB har uppdraget att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring i syfte att bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten sedan 2017.

Vårt mål 2018 är att etablera oss som lokal samverkanspartner och en tillgång för både det privata näringslivet och offentliga aktörer.

Förutom att vara Vadstena kommuns representant enligt ovan erbjuder vi:

  • Management av utvecklingsprojekt och processer inom verksamhetsområdena näringslivsutveckling, destinationsutveckling, turism och platsmarknadsföring
  • Lotsning av företagsärenden och evenemang
  • Rådgivning via Nyföretagarcentrum
  • Mötesplatser för näringslivet som frukostmöten, branschråd och VadstenaMässan
  • Administration av föreningen Viva och Vadstena Forum

Preliminär verksamhetsplan 2018-2020

Organisation

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och står under uppsikt av kommunstyrelsen.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter: Ordförande Anders Hedeborg (S), Tommy Kennberg (MP), Stefan Båverud (K), Gary Sparrborn (M), Anders Agnemar (C)
Suppleanter: Oliver Gray (S), Bob Råsten (S), Nada Tendzeric (K), Carl-Johan Sommar (M), Gunilla Sjösten (KD)

Bolaget har två anställda.

Bolagsordning och ägardirektiv på kommunens hemsida >>

Om behandling av personuppgifter hos oss och Vadstena kommun >>