Om Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB har i uppdrag av Vadstena kommun att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring i syfte att långsiktigt bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten.

Vårt mål 2018 är att etablera oss som lokal samverkanspartner och en tillgång för både det privata näringslivet, kommunen och andra offentliga aktörer, för att därefter ta nästa steg i samverkan.

Preliminär verksamhetsplan 2018-2020

Organisation

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och står under uppsikt av kommunstyrelsen.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter: Ordförande Anders Hedeborg (S), Tommy Kennberg (MP), Stefan Båverud (K), Gary Sparrborn (M), Anders Agnemar (C)
Suppleanter: Oliver Gray (S), Bob Råsten (S), Nada Tendzeric (K), Carl-Johan Sommar (M), Gunilla Sjösten (KD)

Bolagsordning och ägardirektiv på kommunens hemsida >>

Om behandling av personuppgifter hos oss och Vadstena kommun >>