Projekt

Vadstena Turism & Näringsliv AB driver nu följande utvecklingsprojekt:

Leaderprojekt ”EnportBeta” – Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling på landsbygden för den lokala besöksnäringen i samverkan med Leaderkontor i Italien, Lettland och Rumänien.  Projektet stöds av Leader Folkungaland och Jordbruksverket och pågår tom 2020.


Östgötaleden
– anläggning av den regionala leden inom kommunen i samarbete med lokala intressenter och Vadstena kommun. Anläggningsarbetet medfinansieras av Region Östergötland och pågår till en början tom 2019.

Kickstart Digitalisering – ett projekt med workshops och föreläsningar för de lokala industriföretagen för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften. Initiativtagare och projektägare är Teknikföretagen.

Cirkulärekonomi genom industriell samverkan – ett projekt som har Europeiska regionala utvecklingsfonden som huvudfinansiär och medfinansieras av Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och deltagande kommuner. Vår insats är att till förstudien bidra med kartläggning av det lokala resursflödet med målsättning att identifiera möjligheter till ökad lönsamhet hos företagen och samtidigt minska avfallsmängderna. Projektägare är Energikontoret Öst.